Welkom

bij Nieboer transport

UW LADING IN
GOEDE HANDEN

De vervoersdiensten van de familie Nieboer begonnen rond 1900 met de beurtvaart genaamd snikke, die ladingen leverde aan bakkers, kruideniers, boeren en fabrikanten.

Begin 20e eeuw ontstond door de opkomst van het vervoer per rail een belangrijke concurrent voor deze binnenvaart. Met de komst van benzine- en dieselmotoren nam het vervoer over de weg toe. De vrachtauto was in het begin van de 20e eeuw vooral een concurrent van het vervoer over korte afstand.

Snikke en beurtvaartdiensten die over korte afstand diensten onderhielden legden het eerst het loodje tegen de vrachtauto. Veel beurtvaartschippers verruilden noodgedwongen het helmhout voor een stuur en werden zelf vrachtwagenchauffeur. Zo ook de familie Nieboer uit Stadskanaal.

LEES MEER